Email: info@ikbensammy.nl

OVER SAMMY

De website www.ikbensammy.nl (hierna te noemen ‘Ik ben Sammy’) is opgericht vanuit de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg.

Zij heeft de taak om ‘Ik ben Sammy’ te faciliteren in de regio Midden-Limburg. Arbeidsmarktregio Midden-Limburg en haar samenwerkingspartners spannen zich in voor de website ‘Ik ben Sammy’, om te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de website ‘Ik ben Sammy’ als portal fungeert, volledig en juist is.

Aansprakelijkheid

Daarentegen kan ‘Ik ben Sammy’ niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. ‘Ik ben Sammy’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van ‘Ik ben Sammy’ bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van de website van ‘Ik ben Sammy’ liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van ‘Ik ben Sammy’. ‘Ik ben Sammy’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. De ontwikkelaars van de website van ‘Ik ben Sammy’ geven geen garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. ‘Ik ben Sammy’ aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De ontwikkelaars van deze website vrijwaren zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de website van ‘Ik ben Sammy’. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot het functioneren van www.ikbensammy.nl. Tevens zijn de ontwikkelaars van deze website niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de servers van de provider en haar samenwerkingspartners die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn de ontwikkelaars van deze website in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van www.ikbensammy.nl of met de diensten die hier worden aangeboden, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt je op de Cookies pagina.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website, is op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kun je e-mailen naar info@ikbensammy.nl.

versie 20230712