Email: info@ikbensammy.nl

PRIVACY POLICY

Als je als professional ‘Ik ben Sammy’ gebruikt, dan geef je vaak persoonsgegevens aan ons door. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens als je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als we persoonsgegevens vragen of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we jouw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie.

We kunnen ook gegevens verzamelen over jouw bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Meer informatie hierover vind je op de pagina cookies.

Wie zijn wij?

‘Ik ben Sammy’ is opgericht vanuit de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Dat doen we via regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (ROC, SBB, RMC, MKB, gemeenten en UWV).

We gebruiken ‘Ik ben Sammy’ om duidelijk te maken welke routes er zijn naar een vervolgopleiding of werk voor jongeren in onze regio. Met de stappen die je daarbij doorloopt en de organisaties die daarbij helpen. Met ‘Ik ben Sammy’ kunnen de contactpersonen van scholen, gemeenten en regionale ondersteuning elkaar sneller vinden. En kunnen zij de jongere en hun ouders duidelijk laten zien welke stappen je zet naar werk of opleiding. 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Als professional registreer je jouw contactgegevens en bereikbaarheid voor andere professionals in de arbeidsmarktregio. Wij beschermen jouw persoonsgegevens zorgvuldig. Jouw gegevens worden niet zonder toestemming met derden gedeeld. We beveiligen onze systemen goed en zorgen dat deze altijd up-to-date zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens, totdat jij aangeeft dat je dit niet meer wilt of wanneer er geen noodzaak meer is. Afmelden kan door in te loggen en zelf je account op inactief te zetten. Of via info@ikbensammy.nl.

Contact over privacy of jouw persoonsgegevens

Wil je contact opnemen met ‘Ik ben Sammy’ over je privacy of je persoonsgegevens? Dan kun je e-mailen naar info@ikbensammy.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat je vraag of opmerking is.

Heb je een klacht over jouw privacy? Dan kun je ons ook mailen via info@ikbensammy.nl of je kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit

Indien je aanspraak wilt maken op bovengenoemde rechten, dan kun je ook mailen naar info@ikbensammy.nl.

Versie: 20230712